بهداشت محیط

محصولی جهت افزایش بهداشت محیط و جلوگیری از عوامل بیماری زا

ساخت اولین درب بازکن پدالی در ایران

دارای گواهی ثبت اختراع از اداره مالکیت های فکری و معنوی

قابلیت نصب آسان و راحت

فقط با یک حرکت مچگیر را نصب کنید